Vores salgs- og leveringsbetingelser

Vi vil gerne informere om, hvad du kan forvente af os, og håber derved, at samarbejdet fra starten vil komme til at fungere optimalt til glæde for alle.

Du skal ringe til os øjeblikkeligt hvis:

  • En medarbejder ikke møder som aftalt.
  • Ikke opfører sig, eller udfører arbejdet tilfredsstillende.
  • Hvis der sker ændringer i det aftalte antal af medarbejdere.

Vi træffes hver dag 24 timer i døgnet på telefonnummer 26 34 26 36

Mandskab og udlejning:

SL Byggesupport udlejer ufaglært mandskab til byggebranchen.

Al bestilling af mandskab (også ved overarbejde), samt den daglige kontakt i øvrigt foregår med Simon Larsen.
For at vi kan finde det bedst egnede mandskab til netop jeres opgave er det en god idé at ringe i så god tid som muligt – så vi kan finde de bedste folk til jeres opgave.

Når man lejer mandskab hos SL Byggesupport, er det altid af en varighed på min. 8 sammenhængende timer (fredag dog 7). Arbejdstiden hedder 07:00 – 15:00 hver dag, og 07:00 – 14:00 om fredagen.
Arbejdstid uden for denne tidsperiode anses som overarbejde og faktureres herefter. Ring og få en snak med os inden opstart, så kan vi finde ud af om i har specielle behov og vi kan finde en fornuftig løsning for alle parter

Vores timepris er pr. mand fra kr. 225,- pr. time + moms. Timer ud over de 8 anses for overarbejde og faktureres med kr. 370,- pr. time + moms.

Medarbejderne har ret til frokostpause på en time, som kunden betaler.

Der skal være mulighed for medarbejderen at parkere ved arbejdspladsen, er der kun mulighed for parkering hvor der kræves parkeringsafgift vil dette blive opkrævet kunden.

Der kan stilles bil inkl diverse håndværktøj til rådighed også for 410,- pr dag
( kost, skovl,støvsuger samt værktøjsæt )

Vi udlejer også diverse materiel til brug på pladsen

Betalingsbetingelser:

Vi fakturerer medio og ultimo hver måned og vores betalingsbetingelser er Netto 14 dage. Ved for sen betaling beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. Ved for sen betaling betales 100 kr. pr rykkerskrivelse 

Er disse krav urimelige for dig, eller ønsker du en anden aftale bedes du kontakte os inden arbejdet igangsættes

Hvis ikke vi hører fra dig inden da, anser vi aftalen som indgået under ovennævnte betingelser. Vores betingelser findes altid i seneste version på vores hjemmeside Slbyggesupport.dk

Vi håber på et god samarbejde

Mvh
SL Byggesupport

Udførelse af arbejde og ansvarsfraskrivelse:

Medarbejderen fra SL Byggesupport stiller op med arme og ben, og det er dig som kunde, der sætter medarbejderen i gang og informerer medarbejderen om det, der skal laves løbende gennem dagen. Alle medarbejdere hos SL Byggesupport har selv personligt sikkerhedsudstyr (sko, hjelm og vest), som de altid skal medbringe. Alt andet udstyr skal du som kunde stille til rådighed. – er der specielle krav til tøj eller andet vil vi gerne vide det i forvejen og dette kan stilles til rådighed for en merpris ( fx tøj godkendt til arbejde ved Vej )

Det er dig som kunde, der har instruktionsbeføjelsen over den lejede medarbejder og derfor også dig som kunde, der er ansvarlig for eventuelle mangler ved det udførte arbejde samt eventuel(le) arbejdsskade(r), som den lejede medarbejder må pådrage sig. Ligeledes er det dig som kunde, der er ansvarlig for den skade den lejede medarbejder må forårsage på ting og personer. Som følge heraf er det dig som kunde, der har pligt til at sørge for, at en lejet medarbejder er dækket af en arbejdsskadeforsikring samt eventuel ansvars-forsikring.

SL Byggesupport fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl og mangler i arbejdet udført af en udlejet medarbejder, herunder direkte såvel som indirekte tab.

Sygdom og udeblivelse:

Skulle det ske, at en medarbejder bliver syg, vil vi bestræbe os på at sende en anden hurtigst muligt. SL Byggesupport er uden ansvar for en medarbejderens sygdom og kan ikke stilles til ansvar herfor.

logo9_999